giji-p:

jinx
Views: 15Dimensions: 800x750
Riven and Zac
Views: 10Dimensions: 931x990
Riven
Views: 10Dimensions: 1340x1876
Lee Sin
Views: 10Dimensions: 768x576
Garen
Views: 2Dimensions: 843x1180